“Όσο ταξιδεύεις, βλέπεις εικόνες. Δεν μαθαίνεις απλώς να κουρεύεις, μαθαίνεις να παρατηρείς τι συμβαίνει γύρω, να προσέχεις τις λεπτομέρειες, να παίρνεις ιδέες, να λες γιατί όχι και να δοκιμάζεις νέα πράγματα”.

Your hair is part of how you present yourslelf to the world. Especially today that human contacts are so quick. Let us make you hair speak for your style.

Αντώνης Παπαευγενίου – hairdresser